Twenterand

Voorzitterswissel bij HOC

Door de redactie

Op de druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van het Hammer Ondernemers Collectief (HOC) in zalencentrum de Beuk, mocht scheidend voorzitter Henk Jansen, voor de laatste keer de voorzittershamer hanteren.

Als bestuurslid vanaf het eerste uur in 1996 was Henk van de Centra, zo Jansen in de Hammer volksmond nog steeds wordt genoemd, de kleurrijke voorzitter van het HOC. In zijn toespraak memoreerde hij de diverse georganiseerde activiteiten van de laatste 20 jaar op zijn eigen humoristische wijze. Dat alles doorspekt met wijsheden als: "Ja zeggen tegen de werkelijkheid en meedenken met het probleem", maar ook en vooral: "Volg je hart en gebruik je verstand".

Hammer Ondernemers Collectief

Het HOC in 1996 opgericht op initiatief van de voetbalvereniging Den Ham is een verzameling ondernemers uit het Brinkdorp met als hoofddoel het ondersteunen van de VV Den Ham, met daarnaast en dat is het unieke aan deze formule- het aandacht schenken aan jubilea en andere hoogtepunten van overige sportverenigingen en culturele verenigingen binnen het dorp Den Ham. Mede door deze formule is het al die jaren gelukt om het deelnemersaantal rond de 70 leden te houden. Naast de VV Den Ham mochten in het afgelopen jaar dan ook onder andere de stichting Groene Jager, de volleybalvereniging HVC, de commissie ouderenreis, het Oranjehart Den Ham, de commissie avondvierdaagse en het Liefferdinck een bijdrage tegemoet zien. Samen met Henk Jansen nam ook Wim Samsen afscheid als bestuurslid. Ze worden opgevolgd door Jerry Blekkenhorst als nieuwe voorzitter en Ben Samsen. In zijn eerste toespraak als nieuwe voorzitter bedankte Jerry Blekkenhorst de aftredende leden voor hun inzet in al die jaren en sprak de hoop uit om de succesformule van het HOC ook in de komende jaren te kunnen handhaven.