Hardenberg

Voorstraatbrug voorlopig niet verhoogd

Door de redactie

De gemeente Hardenberg is vooralsnog niet van plan de Voorstraatbrug te verhogen om de Vecht bevaarbaar te maken voor grotere boten dan nu voorzien is. De stichting Belangenbehartiging Bevaarbaarheid Vecht (BBV) had daarom verzocht. De gemeente oordeelt dat de geringe toename in aantal boten niet opweegt tegen de hoge kosten die met de verhoging gemoeid zijn.

Met de aanleg van sluizen in Mariënberg en Junne wordt de Vecht bevaarbaar voor pleziervaartuigen. Niet alle vaartuigen zullen de Vecht kunnen bevaren, vanwege een 'drempel' bij de sluizen de Haandrik en Vilsteren is de maximale diepgang ongeveer één meter. In droge perioden kan de diepgang nog geringer zijn. Ook de geringe doorvaarthoogte van verschillende bruggen levert beperkingen op. Na voltooiing van de huidige plannen zijn er jaarlijks zo'n 500 vaarbewegingen te verwachten in Hardenberg. Eén van de bruggen die als 'knelpunt' kan worden aangemerkt is de Voorstraatbrug. De BBV legde daarom het verzoek bij de gemeente neer om de brug zodanig te verhogen dat alle boten uit de zogenaamde DM-klasse de brug kunnen passeren. De BBV verwacht dat er dan duizend vaarbewegingen per jaar meer mogelijk zijn.

De gemeente heeft een verhoging van de brug laten onderzoeken, en de uitkomst van dat onderzoek is dat een verhoging de weg opent voor slechts 200 tot 300 extra vaarbewegingen. Een groot verschil dus met de aanname van de BBV. Dat komt omdat de BBV uitgaat van een situatie waarbij de Vecht geheel is ingericht voor de DM-klasse. Daarvoor zijn echter meer aanpassingen nodig dan alleen een verhoging van de Voorstraatbrug. Zo zijn er meer bruggen met een te geringe doorvaarthoogte, waaronder de brug bij De Koppel. Bovendien zal niet iedereen met een boot in de DM-klasse het aandurven naar Hardenberg te varen omdat de diepgang niet gegarandeerd wordt.

De gemeente beschouwt een investering in een nieuwe brug op dit moment niet kosteneffectief vanwege de hoogte van de kosten en de geringe toename in vaarbewegingen en wil daarom eerst afwachten hoe het varen op de Vecht zich de komende tijd ontwikkeld.