Hardenberg

Voorlopige uitslag verkiezingen Vechtstromen

Door de redactie

Stefan Kuks, watergraaf van waterschap Vechtstromen, heeft donderdag 21 maart in Almelo de voorlopige uitslag van de verkiezingen bekendgemaakt. Water Natuurlijk heeft de meeste stemmen gekregen bij de verkiezingen en komt met zes zetels in het algemeen bestuur van het waterschap. Bij Vechtstromen hebben negen partijen deelgenomen aan de verkiezingen, waarvan zeven partijen een plek in het algemeen bestuur hebben weten te bemachtigen.

De waterschapsverkiezingen voor het algemeen bestuur van Vechtstromen zijn gehouden op woensdag 20 maart, 123 kandidaten verdeeld over 9 partijen deden mee. De opkomst is met 52,3 procent fors hoger dan in 2013 toen de opkomst 21,2 procent bedroeg. Voor waterschap Vechtstromen zijn dit de eerste verkiezingen geweest die tegelijkertijd met die voor Provinciale Staten zijn gehouden.

Voorlopige uitslag

De voorlopige uitslag ziet er als volgt uit:

Water Natuurlijk, 26,4 procent van de stemmen, 6 zetels

CDA, 22,0 procent van de stemmen, 5 zetels

AWP niet politiek wel deskundig, 14,0 procent van de stemmen, 3 zetels

VVD, 13,8 procent van de stemmen, 3 zetels

50PLUS, 7,6 procent van de stemmen, 1 zetel

ChristenUnie, 7,4 procent van de stemmen, 1 zetel

Ouderenpartij, 4,9 procent van de stemmen, 1 zetel

Watergraaf Stefan Kuks is verheugd over de opkomst: "We hebben kiezers laten zien dat er écht wat te kiezen is bij de waterschapsverkiezingen. De opkomst laat zien dat we hier goed in zijn geslaagd. Thema's als klimaatverandering en medicijnresten in water doen ertoe en leven bij de kiezer. Kiezers hebben bewust gekozen voor hun waterschapsbestuur en daar ben ik erg verheugd over. Dit geeft ons nieuwe bestuur een stevig mandaat".

Het algemeen bestuur van Vechtstromen telt 27 zetels. 20 zetels zijn bestemd voor de categorie ingezetenen en worden verdeeld op basis van de verkiezingsuitslag. Daarnaast zijn er 7 zetels wettelijk gereserveerd voor de categorieën landbouw (3 zetels, aangewezen door LTO-Noord), bedrijfsleven (3 zetels, aangewezen door de Kamers van Koophandel) en natuurterreinbeheerders (1 zetel, aangewezen door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren).

Definitieve uitslag volgt op 25 maart

Hiervoor is de zetelverdeling weergegeven van het nieuwe algemeen bestuur op lijstniveau, op basis van de voorlopige uitslag. Welke kandidaten verkozen zijn in het nieuwe algemeen bestuur is nu nog niet bekend. Duidelijkheid hierover volgt op maandag 25 maart.

De voorlopige uitslag is bepaald na het optellen van de voorlopige uitslagen die de gemeenten in ons gebied aan ons hebben doorgegeven op lijstniveau. De volgende stap is de verwerking van alle door de gemeenten opgetelde stemmen, ook op het niveau van individuele kandidaten en met een extra controle op de juistheid van het tellen van de stemmen. Hierna stelt het centraal stembureau van Vechtstromen de definitieve uitslag vast. Dit gebeurt in een openbare zitting op maandag 25 maart om 10.00 uur, op het waterschapshuis in Almelo.

Maandag 25 maart maakt het centraal stembureau van Vechtstromen de definitieve uitslag bekend. Maandagavond 25 maart zullen de gekozen partijen de verkiezingsuitslag duiden. Dit gebeurt in een openbare bijeenkomst in het waterschapshuis in Almelo, aanvang 19.30 uur. Hiermee gaat de informatiefase van start. Partijen bespreken dan ook met elkaar hoe de totstandkoming van een nieuw bestuursakkoord eruit kan zien. Ook bespreken ze op welke wijze een dagelijks bestuur gevormd kan worden dat op voldoende steun in het algemeen bestuur kan rekenen. Het nieuwe algemeen bestuur wordt op donderdag 28 maart geïnstalleerd. Wanneer een nieuw dagelijks bestuur wordt geïnstalleerd, hangt af van het verloop van het formatieproces.