Hardenberg

Voor een toekomst zonder dementie

Door de redactie

In de eerste week van november vond de collecte van Alzheimer Nederland plaats. Ook in Hardenberg gingen collectanten de deuren langs.

De jaarlijkse collecteweek in november is ontzettend belangrijk voor het werk van Alzheimer Nederland. Vrijwillige collectanten halen dan geld op voor een toekomst zonder dementie en betere ondersteuning van mensen met dementie en mantelzorgers.

Juist in deze tijd wordt pijnlijk duidelijk hóe nodig het werk van Alzheimer Nederland is. De groep mensen met dementie groeit snel en is erg kwetsbaar. Gelukkig willen ook steeds meer mensen bijdragen. De opbrengst van de collecte stijgt al 6 jaar op rij. En dat is alleen mogelijk dankzij alle vrijwilligers. Collecteren loont dus.

In Hardenberg heeft de collecte dit jaar2.298,32 euro opgebracht aan contanten. Daarnaast is er veel online gecollecteerd. De bedragen daarvan zijn niet per plaats bekend. Landelijk is heeft de collecte tot nu toe 1.403.400 euro opgeleverd.

Alle collectanten en hen die op een andere manier hebben meegewerkt hieraan hartelijk bedankt.

Elk jaar kan meer geld naar onderzoek, omdat de opbrengst van de collecte toeneemt. Collecteren voor Alzheimer Nederland loont dus. Wilt u in 2021 hieraan als (mobiele) collectant ook een steentje bijdragen? Kijk op www.alzheimer-nederland.nl/collecteren voor meer informatie. U kunt zich hier ook aanmelden. Of neem contact op met Hillie Klamer, 0523-852871 of hklamer@ziggo.nl, organisator van de collecte in Hardenberg.