Hardenberg

Vogelverenging De Edelzanger bestaat 50 jaar

Door de redactie

In verband met het vijftigjarig jubileum van Vogelvereniging De Edelzanger uit Sibculo en omstreken, heeft er in de afgelopen week een vogeltentoonstelling plaatsgevonden. Met behulp van foto's en krantenknipsels is er veel aandacht geschonken aan het thema 'Verleden tot heden'.

Op deze open tentoonstelling waren er maar liefst 365 verschillende vogels te bezichtigen. Ook zijn er dit jaar weer diverse kampioenen gehuldigd. De beste kleurkanarie was van de heer J. Ekkel, de prijs voor postuur ging naar de heer R. Edelijn, de kampioen in de categorie tropen was de heer B. Nijboer en de prijs voor de kromsnavels ging naar de heer H. Schipper.

Ter ere van het vijftigjarig jubileum werd de tentoonstelling op zaterdag 2 november afgesloten met een receptie waarbij verschillende genodigden aanwezig waren. De oprichters van De Edelzanger, de heren G. Oldeman en L. Schepers, werden in het zonnetje gezet door de heer W. Tolman.

Op de foto van links naar rechts: de heer L. Schepers, de heer G. Oldeman, de heer R. Protzman en de heer W. Tolman.