Hardenberg

Vogels tellen voor de wetenschap

Door de redactie

Jan Schoppers verzorgt op maandag 25 februari van 20.00 tot 22.00 uur een presentatie over MUS, het Meetnet Urbane Soorten, in De Koppel aan de Vechtstraat 8 in Hardenberg. MUS is hét 'citizen science' telproject van Sovon een eenvoudige en weinig tijd kostende broedvogeltelling in dorpen en steden. Ook niet-leden van de vogelwerkgroep zijn welkom op deze avond.

Geen habitat is zo veranderlijk als het stedelijke gebied. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor vogels in dorpen en steden. Veel soorten nemen af. Sovon is in samenwerking met Vogelbescherming MUS gestart in 2007. Het doel is om meer informatie te verzamelen over de aantalsontwikkeling en verspreiding van algemene stadsvogels zoals Huismus, Gierzwaluw, Koolmees en Merel. MUS is door de opzet een eenvoudig en weinig tijd kostend meetnet. Op acht tot twaalf telpunten worden binnen vijf minuten alle vogels geteld en dat drie keer in het voorjaar tussen april en half juli. Per telling ben je dus maximaal twee uur kwijt. Belangrijk is dat je ongeveer dertig tot veertig soorten kunt herkennen. MUS is ook geschikt voor minder ervaren tellers.

Onderwerpen avond

Tijdens de avond komen het doel, telmethode, soorten, resultaten (tot en met 2018), gebruiksmogelijkheden en de ervaringen van tellers langs. Ook de invoer in het veld met de app Avimap en de MUS-cursus worden behandeld. Iedereen met interesse voor broedvogels tellen met MUS is welkom. De toegang is gratis en de koffie en thee staan klaar. Opgave en vragen over de avond via Jan.Schopper@sovon.nl. Zie ook www.sovon.nl/nl/MUS en www.ivn.nl/afdeling/hardenberg-gramsbergen.