Hardenberg

VOC wenst veteranen vredig jaar

Door de redactie

Onder de rubriek Lezer aan het Woord worden ingezonden brieven alleen geplaatst mits voorzien van naam en woonplaats en wanneer andere contactgegevens bekend zijn bij de redactie. De redactie is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud, maar behoudt zich het recht voor teksten in te korten.

Veteranen, oud-militairen, vrijwilligers en voorstanders van het VOC Vechtdal in de gemeente Hardenberg. Langs deze weg allen een voorspoedig 2019 toegewenst. Het driejarig bestaan van het VOC is het afgelopen jaar in stilte aan ons voorbijgegaan. Zou dat bewust gebeurd zijn of heeft niemand er aan gedacht? Het was in ieder geval geen topjaar wat betreft de ontmoetingen van veteranen.

Wel was er met regelmaat een aantal bezoekers present, bij elkaar op geteld een flink aantal over een jaar genomen maar dat waren vaak dezelfde mensen, gezien de presentatielijsten. Het zou misschien zinvol zijn wanneer er wat meer groepjes werden gevormd die op de maandagen en zaterdagen elkaar in het VOC willen ontmoeten. Een relatief kleine groep doet dat al op de zaterdagmiddagen. Echter gaan de gesprekken vaak, alhoewel erg gezellig, over dagelijkse zaken en wordt er maar weinig over veteranen gesproken. Zou het niet zinvol zijn om een klein deel van de middag te besteden aan het militaire aspect? Dat zou kunnen door bijvoorbeeld een artikel uit de Checkpoint uit te lichten en daar even over te brainstormen. Over de missies toen en nu. Of over het programma van de veteranendagen in Wageningen en Den Haag. De vlootdagen in Den Helder. Op internet is genoeg te vinden. Laten we de beamer eens wat vaker gebruiken. Power points maken over de lokale veteranendagen.

Natuurlijk is er ook veel positiefs te melden. Het aantal vrijwilligers nam toe. Er was een aantal zinvolle bijeenkomsten, onder andere het bezoek van de gemeenteraad en de studiekring Hardenberg. De nationale ombudsman bezocht het VOC. En het gaat goed met de marine contacten. Eind november was er een interessante excursie naar Den Helder waar negen marinemannen uit onze omgeving aan deelnamen. Er kwam een nieuwe beheerder. Veteraan Johannes Danho uit Heemse stelde zich beschikbaar. En dank aan al onze vrijwilligers. Zonder jullie zouden we niet bestaan. Laten we voor het nieuwe jaar veel goede contacten organiseren in ons aller VOC Vechtdal. Een vredig jaar toe gewenst.

Gerrit van Faassen sr.

Hardenberg