Hardenberg

Vluchtelingen gebedsdag

Door de redactie

Daarlerveen heet vluchtelingen welkom tijdens vluchtelingen gebedsdag op zondag 23 juni om 19.00 uur. Gezinsdienst met een bijzonder karakter in De Schoof, Brugstraat 10, Daarlerveen naar aanleiding van de vluchtelingengebedsdag van Stichting GAVE.

In deze dienst hopen zij ook vluchtelingen te ontmoeten en luisteren naar hun verhaal. Ze zingen bekende liederen en de muzikale begeleiding bestaat onder andere uit keyboard, cajón, trompet en dwarsfluit. Na afloop is er koffie/thee en ontmoeting. Eén zondag per jaar bidden ze samen voor mensen die gevlucht zijn. Het thema is 'Bid mee en heb lief'. Ze willen u vragen om aan te sluiten bij dat gebed. Niet alleen voor de vluchteling in uw straat, maar ook voor de vluchteling die moet overleven in kamp Moria, in landen als Pakistan, of in kampen langs de Syrische grens. Ze bidden om hoop en moed voor al deze mensen. Maar ook om liefde en kracht voor ons zelf, om er te zijn voor de vluchteling en Jezus' liefde te delen. Het gebedsboekje dat Gave hiervoor ontwikkeld heeft, helpt hierbij en wordt gratis aan de deelnemers uitgereikt. U komt toch ook? Weet u welkom!