Ommens nieuws

Vishandel verhuist naar Voormars

Door de redactie

De Urker Vishandel Baarssen verhuist de standplaats in Ommen naar de Voormars. De vishandel had een vergunning voor een standplaats op de Markt, maar die was ten onrechte verstrekt. Dat bleek nadat Kwalitaria Ommen een bezwaarschrift had ingediend. In overleg met beide partijen is een oplossing gevonden in verhuizing van de vishandel naar de Voormars.

Op 1 januari is vishandel Post gestopt als standplaatshouder in Ommen. Hij stond wekelijks in Ommen op de Markt met verkoop van vis. Urker Vishandel Baarssen wilde deze standplaats graag overnemen. De gemeente verleende Baarssen daarvoor een vergunning. In juni heeft Kwalitaria Ommen hiertegen een bezwaarschrift ingediend. Op advies van de bezwaarschriftencommissie is de verstrekte standplaatsvergunning ingetrokken omdat het besluit was genomen in strijd met het bestemmingsplan, het gelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en de eis om op basis van een transparante procedure schaarse standplaatsen te verdelen.

Onlangs vond overleg plaats met alle betrokkenen. Beide partijen vroegen daarbij om de locatie te wijzigen van het parkeerterrein de Markt naar parkeerterrein De Voormars. Nu overeenstemming tussen de partijen is bereikt hoeft de vergunning niet te worden ingetrokken maar wordt die gewijzigd.

De huidige standplaatsvergunning was geldig voor het jaar 2018, voor de vrijdag en zaterdag. Inmiddels heeft Vishandel Baarssen een nieuwe aanvraag om een standplaatsvergunning ingediend. Daarin vraagt hij naast de locatiewijziging ook een uitbreiding naar vier dagen per week in plaats van twee. Hieraan kan de gemeente medewerking verlenen.