Hardenberg

Vijf nieuwe straatnamen

Door de redactie

De straatnamencommissie van de gemeente Hardenberg heeft nieuwe straatnamen vastgesteld voor paden, stegen en plantsoenen die pas zijn aangelegd of om een andere reden nog geen naam hadden.

De gemeente hanteert het uitgangspunt dat alle straten, fiets- en wandelpaden, pleinen en plantsoenen een naam moeten hebben in verband met de vindbaarheid. Dat is met name belangrijk voor hulpdiensten in het geval van calamiteiten. Daarom zijn er nu nieuwe namen vastgesteld voor vijf paden, stegen en plantsoenen. Het nieuwe wandelpad in het Vechtpark krijgt, op voordracht van Plaatselijk Belang Heemse, de naam Vuile Matenpad. Het gebied waarin het pad ligt heette vroeger namelijk de Voehle Moatn. Bij het Wilhelminaplein bevinden zich nog twee naamloze stegen. Op verzoek van de Historische Vereniging Hardenberg krijgen deze de namen Roodehaanensteeg en Hofsteeg. Vlakbij het Wilhelminaplein is de oude stadsmuur in ere hersteld. Bij de muur is een plantsoen aangelegd en dat krijgt nu de naam Vrijheidsplantsoen. Het plantsoen in Heemse waarin het monument ter nagedachtenis aan Frits de Zwerver staat, aan de Brandweg, krijgt de naam Verzetsplantsoen.