Hardenberg

Verzilverlening voor oudere huiseigenaren

Door de redactie

Comfortabel en veilig blijven wonen in uw eigen huis. Met de Verzilverlening van de gemeente Hardenberg kunnen huis-eigenaren van 58 jaar of ouder hun woning levensloopbestendig maken. De overwaarde van de woning wordt gebruikt om de aanpassingen in de woning te betalen. Zo kunnen oudere huiseigenaren comfortabel en veilig blijven wonen in hun eigen huis, zonder dat de maandelijkse woonlasten stijgen.

Bij de Verzilverlening wordt een deel van deze overwaarde gebruikt om aanpassingen aan de woning te betalen. Over de Verzilverlening wordt maandelijks geen rente en aflossing betaald. Er zijn dus geen extra maandlasten. De rente wordt jaarlijks bij de schuldrest opgeteld. Bij verkoop van de woning, bij overlijden of aan het einde van de looptijd wordt de lening in één keer afgelost. Woningeigenaren die ouder dan 58 jaar zijn, kunnen gebruik maken van de lening. Het te lenen bedrag is minimaal

2.500 euro en maximaal 40.000 euro. Minimaal 2.500 euro moet worden besteed aan maatregelen waardoor de woning levensloopbestendig wordt. Als men daarnaast ook wil verduurzamen, kan de lening daar ook voor worden gebruikt.

Samenwerking met SVn

De Verzilverlening is tot stand gekomen in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Inwoners dienen een verzoek in via een aanvraagformulier op de website van de gemeente. De gemeente toetst of de aanvraag voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden. Als dat zo is, dan krijgt de inwoner een brief waarmee hij de uiteindelijke lening kan aanvragen via de SVn. SVn zorgt dan voor de financiële toets en de verdere afhandeling.

Financieel advies

De Verzilverlening is een mooie manier om het levensloopbestendig maken van uw huis te betalen. Het is echter belangrijk om wel vooraf advies in te winnen bij een

financieel adviseur, die uw persoonlijke situatie bekijkt. Uw totale hypotheekschuld wordt namelijk wel hoger.