Twenterand

Verwijdering asbest komt op gang

Door de redactie

Ruim een half jaar stimuleert de gemeente Twenterand haar inwoners om asbestdaken te verwijderen. Dit met het oog op het verbod op asbestdaken dat eind 2024 in werking treedt. Sinds mei vorig jaar hebben inmiddels 142 inwoners gebruikgemaakt van de regeling voor particuliere huiseigenaren om hun asbestafval van daken gratis te storten bij de milieustraat in Vroomshoop (maximaal 35 m2).

Wethouder Van Abbema spreekt van een mooie start: "Maar het kan en moet nog veel meer willen we eind 2024 geen asbest meer op onze daken hebben. Ik roep dan ook iedereen op om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met het verwijderen van asbestdaken".

De komende jaren worden particulieren en bedrijven gestimuleerd om uiterlijk 2024 asbest van het dak te halen. De rijksoverheid heeft bepaald dat vanaf dat moment asbestdaken verboden zijn. Is een pand gebouwd voor 1993, dan is de kans groot dat er asbest op het dak ligt. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering daarvan en de gemeente Twenterand zet in op het stimuleren van de inwoners.

Instructiefilmpje

De gemeente heeft een filmpje laten maken waarin duidelijk wordt gemaakt hoe je als particulier te werk moet gaan om op een veilige manier asbest van het dak te halen. Maar ook hoe je gebruik maakt van de mogelijkheid om het afval gratis te storten bij de Milieustraat in Vroomshoop. Het filmpje is gemaakt door Cars Bijlstra uit Den Ham en te zien op www.twenterand.nl/stortenasbest.

Samen met de buurt asbest weghalen

De provincie Overijssel ondersteunt gemeenten in de aanpak van het verwijderen van asbestdaken. Om die reden wil de provincie graag in gesprek met straten, wijken en buurten om samen aan de slag te gaan met het verwijderen van kleine, particuliere asbestdaken. Midden februari zal de provincie hierover informatiebijeenkomsten gaan organiseren. Wijkverenigingen, buurten, dorpsraden en plaatselijke belangen worden hierover zoveel mogelijk rechtstreeks benaderd. Meer informatie over de verschillende regelingen is te vinden op www.twenterand.nl/asbestvanhetdak.