Ommen

Vertraging voor Vechtpontje Varsen

Door de redactie

De komst van een pontje over de Vecht bij Varsen loopt vertraging op. De belangrijkste reden hiervoor is dat de aanleg circa een ton duurder uitvalt dan begroot. Er moet nu eerst aanvullende financiering worden gevonden, voordat met de bouw kan worden gestart.

Het beoogde pontje voor fietsers en voetgangers moet een verbinding vormen tussen de Larinkmars bij Erve Dunnewind in Varsen en het fietspad naast de Vilsterseweg. De gemeente Ommen bereidt de aanleg van het pontje voor in samenwerking met een technisch adviesbureau en de beoogde bouwer van het pontje. In de voorbereiding worden ervaringen van andere pontjes meegenomen en dat heeft ertoe geleid dat er nu extra eisen zijn geformuleerd voor een beter op maat gesneden pontje. Als het pontje aan al die eisen moet gaan voldoen kost de aanleg circa 100.000 euro meer dan de 235.000 euro die vooraf was begroot. Het college kan ervoor kiezen het eisenpakket omlaag bij te stellen en zo het financiële gat verkleinen. Om het gat helemaal te dichten is echter aanvullende financiering nodig. Mogelijk biedt de Regiodeal uitkomst. Daarover krijgt de gemeente dit najaar uitsluitsel. Tot die tijd kan de gemeente nog niet beginnen met de bouw.

Subsidie

Voor de aanleg van het pontje is Ommen een subsidie van 50.000 euro toegekend vanuit het Tien Toren plan van de provincie Overijssel. Voorwaarde daarvoor is wel dat het pontje voor het eind van dit jaar is gerealiseerd. Dat is waarschijnlijk niet meer haalbaar. Om te voorkomen dat Ommen naast deze subsidie grijpt wil de gemeente de vergunningprocedure vast opstarten en zorgen dat de financiering van de Regiodeal rond komt. Als dat lukt is het plan eind dit jaar wel obstakelvrij. Ommen verwacht dan te kunnen rekenenen op enig uitstel voor de subsidieverantwoording.

Imagoschade

Het pontje zit ook als cofinanciering in de Regiodeal en is hierin de enige financiële bijdrage die gemeente Ommen levert. Mocht het pontje niet kunnen worden gerealiseerd dan zou Ommen, als enige partner, geen financiële bijdrage meer leveren aan de Regiodeal. Dat kan nadelig zijn voor het imago van de gemeente Ommen.