Hardenberg

Vertel ons hoe u het natuurgebied Engbertsdijksvenen beleeft

Door de redactie

Hoe ervaart u het natuurgebied Engbertsdijksvenen? Wat zijn voor u de mooiste plekjes in het gebied? Wat vindt u belangrijk nabij uw woning of erf rondom het natuurgebied?

unknown

U kunt het online aangeven op de interactieve kaart voor de interne maatregelen in Engbertsdijksvenen. Deze kaart is beschikbaar vanaf maandag 16 november tot en met maandag 30 november. De interactieve kaart is te bekijken via deze website.

De interactieve kaart is de eerste stap in ons proces om te komen tot een uitvoeringsontwerp voor de interne maatregelen in het natuurgebied. Het bouwteam wil op deze manier meer inzicht krijgen in de beleving van het natuurgebied en de wensen van omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden.

De omgeving kan de komende tijd op meer momenten over diverse thema's meepraten, bijvoorbeeld over landschap & cultuurhistorie. Dit gebeurt onder andere met een interactieve kaart, met het bespreken van landschapskarakteristieken en het invullen van enquêtes.

In een zorgvuldige afweging kijkt het bouwteam welke wensen en ideeën verwerkt kunnen worden in het ontwerp van het natuurgebied. Daarbij willen ze u op voorhand meegeven dat we niet met alle reacties direct iets kunnen in het ontwerpproces of bij de inrichting van het gebied, maar ze geven wel een beeld hoe u als omgeving tegen dit gebied aankijkt. Zo zorgen ze er samen voor dat Engbertsdijksvenen een prachtige omgeving blijft om te wonen, te werken en te recreëren.

Prik ook op de kaart en laat weten hoe u het natuurgebied Engbertsdijksvenen ervaart!

Wilt u meer weten wat de komende tijd gaat gebeuren en wanneer u kunt meedenken? Bekijk dan de tijdlijn op de website van Engbertsdijksvenen.