Hardenberg

'Vernieuwde Dorpsstraat wordt parkachtig geheel'

Door de redactie

De nu nog kneiterdrukke doorgaande weg door Balkbrug wordt op termijn een mooie, groene, kalme en rustige Dorpsstraat met gemengd verkeer. Dat is althans de wens van de Coalitie Balkbrug2025, die volop met haar plannen aan de slag gaat nu de gemeenteraad van Hardenberg de Kadernota voor 2020 heeft vastgesteld met daarin onder andere een fors bedrag (zo'n zeshonderdduizend euro) voor aanpak van de Dorpsstraat, zegt Jan Smits.

De geboren Brabander, die inmiddels alweer zo'n zeven jaar op Den Kaat woont, is woordvoerder van de Coalitie Balkbrug 2025, die zich onder andere sterk maakt voor het vernieuwen van de Dorpsstraat. In deze focusgroep van de Coalitie zitten 'gewone' inwoners van Balkbrug, maar ook vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang en de Balkbrugse Ondernemers Vereniging (BOV). Na zo'n anderhalf jaar voorwerk door de Coalitie verwacht Smits na de zomervakantie echt inhoudelijk aan de slag te kunnen gaan met de planvorming voor de Dorpsstraat, die samenvalt met de realisatie van een onderdoorgang bij Balkbrug van de provinciale N377, waarmee naar verwachting medio 2020 wordt begonnen.

Overwinning

'Het belangrijkste in dit stadium was de instemming van de gemeente met onze plannen. Het voelt echt als een overwinning nu de gemeente er geld voor in de begroting 2020 heeft opgenomen. We willen van de Dorpsstraat een soort parkachtig geheel maken. Er ligt inmiddels, met hulp van Het Oversticht, een visiedocument voor de vernieuwde Dorpsstraat en wij hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt,' aldus Smits.

Behoudens veel groen heeft de Coalitie 2025 onder andere een plan om bij de vernieuwde Dorpsstraat een informatiehuisje in de sfeer van een brugwachtershuisje te plaatsen met toeristische informatie o.a. over de brug, die er ooit heeft gelegen over wat toen nog het kanaal de Dedemsvaart was. De nieuwe dorpsstraat moet de groene verbinding vormen tussen de Ommerschans en het Reestdal, zodat iedereen kan zien dat Balkbrug een mooi dorp in het groen is. "We hebben ambitieuze plannen en proberen alle kanalen aan te boren om die ambities waar te maken. Ondertussen gaan we tussen nu en januari samen met het Oversticht een uitgewerkt plan maken, waarbij wij uiteraard voortdurend de inwoners van het dorp zullen raadplegen. Uiteindelijk moet het vernieuwen van de Dorpsstraat een breed gedragen plan worden. Alleen dan heeft het echt kans van slagen en daar gaan wij samen met de gemeente voor".