Ommen

Verkoop van De Besthmenertol

Door de redactie

Met Junco BV gevestigd in Zwolle is ambtelijk overeenstemming bereikt over de verkoop van een gedeelte van de voormalige provinciale opslag/steunpunt aan de Hammerweg 59b ook wel genaamd De Besthmenertol.

Junco BV is voornemens na aankoop de voormalige zoutloods te verbouwen tot een werklocatie ten behoeve van Architectenbureau The Citadel Company. Dit Architectenbureau is nu gehuisvest in onder meer Heino en zal na ver-/nieuwbouw van de voormalige zoutloods verhuizen naar Ommen. Naast hoogwaardige arbeidsplaatsen zal de voormalige zoutloods een nieuwe invulling met bijbehorende uitstraling krijgen. Dit alles passend binnen de huidige bestemming.

Ten behoeve van deze huisvesting heeft zij nadere afspraken gemaakt met deze partij. Koper zal hiertoe een omgevingsvergunning aanvragen. De concept aanzichten en ruimte indeling (bijlage) is inmiddels bekend en zal als basis dienen voor het bouwplan. De voormalige provinciale opslag aan de Hammerweg 59b is in 2009 door de gemeente Ommen aangekocht van de provincie met de gedachte dat deze na sloop van het gemeentelijke overlaadstation en werkplaats aan de Haven West te Ommen dienst zou kunnen doen als tijdelijk overlaadstation al dan niet in combinatie met een functie als gemeentewerf. Door de realisering van Het Doek als onderkomen van de gemeentewerf en Het Bovenveld als brenglocatie van afval is deze locatie nooit ingezet als zodanig.

De voormalige zoutloods, open voertuigenberging en het opslagterrein werd verhuurd aan de BOH. De zoutloods wordt momenteel gebruikt voor de opslag van ca 80 weesfietsen afkomstig uit Ommen.

De koop is pas definitief en zal notarieel worden betekend (en betaald) als de aanvraag omgevingsvergunning verleend is. Naar verwachting zal notariële levering in 2020 plaatsvinden. Door de deelverkoop van de voorzijde van het complex dient de vrije benadering van het achter-en zijterrein geregeld te zijn. Het gehele complex kent een boekwaarde van 369.145 euro per 1 januari 2020. Voor wat betreft deze te verkopen onderdelen wordt een koopsom gegenereerd van 260.000 euro. Verwachte levering en betaling is in 2020. Deze vertegenwoordigd de getaxeerde waarde van deze onderdelen. Daarmee is de opbrengst marktconform.

Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de verkoop van de voormalige zoutloods en werkplaats op een perceel van 3764 m² als onderdeel van het complex Hammerweg 59b te Ommen op basis van bijgesloten conceptovereenkomst; de realisering van een nieuwe poort ten behoeve van de benadering van het oostelijk opslagterrein en de opbrengst van de verkoop en kosten van de poort ten gunste en ten laste te brengen van de post gronden en gebouwen.