Hardenberg

Vergaderingen gemeenteraad Hardenberg ondertiteld

Door de redactie

De gemeenteraad van Hardenberg gaat met terugwerkende kracht vanaf 15 mei 2019 alle raadsvergaderingen en oriënterende rondes ondertitelen door middel van ondertiteling On Demand. Dat betekent dat de ondertiteling kort na de live uitzending van deze vergaderingenbeschikbaar is voor burgers. Samen met de audiovisuele verslaglegging, wordt met de ondertiteling de toegankelijkheid van vergaderingen vergroot.

Het besluit van de Hardenbergse raad volgt op het in werking treden van het vorig jaar vastgestelde Besluit Toegankelijkheid Digitale Overheid. Dat heeft als uitgangspunt dat mensen met en zonder beperking op gelijke basis moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat verplicht gemeenten onder meer de audio- en videowebcasts van raadsvergaderingen te ondertitelen, zodat iedere inwoner de mogelijkheid heeft om deze te volgen.

On Demand

Bij ondertiteling On Demand wordt er voor het digitaal verslag van een politieke vergadering achteraf ondertiteling gegenereerd op basis van automatische spraakherkenning. De ondertiteling kan ingeschakeld worden door in de player naast het volumeknopje op "CC" te klikken en vervolgens op "On". Het is een 'lerende techniek'. Dat betekent dat het systeem nog niet geheel waterdicht is, maar zich steeds meer verbetert. Het kan daarom voorkomen dat enkele woorden of zinnen soms een beetje vreemd worden weergegeven. In de loop van de tijd zal de ondertiteling steeds beter worden.