Coevorden

Verbindingen tussen Coevorden en Hardenberg op postzegel

Door de redactie

Op 28 september 2019 bestond Philatelistenvereniging Coevorden-Hardenberg 60 jaar. Ter gelegenheid hiervan zijn een postzegel, een stempel en een envelop uitgegeven.

Voor het ontwerp van de postzegel kreeg de fotoclub Bruchterveld (gemeente Hardenberg) de opdracht: 'Maak een foto waarin de verbinding tussen de steden Coevorden en Hardenberg zichtbaar wordt'.. Dit resulteerde in een postzegel die verbindingen weergeeft via het spoor, het water en de weg.

Op de postzegel heeft de fotograaf staande vanaf sluis 'De Haandrik'bij Gramsbergen alle drie verbindingen in één foto vastgelegd: in het midden kanaal Almelo-De Haandrik met aan de linkerzijde de weg Kanaalweg Oost en aan de rechterzijde de spoorlijn.

Ook is er een officieel PostNL stempel ontworpen in samenwerking met Birza Design, één van de ontwerpbureaus van PostNL. Het stempel bevat het logo van de vereniging dat ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de vereniging in 2009 was ontworpen. Het stempel is een impressie van de waterstromen (Vecht, Loodiep, Drostendiep, Schoonebeeker diep/Grenzaa, Radewijkerbeek en andere wateren en kanalen) rond Coevorden en Hardenberg.

De postzegel en het stempel zijn samengevoegd op een gelegenheidsenvelop. Bij de presentatie van postzegel, stempel en envelop ontvingen Jan Ooms (voorzitter van de fotoclub) en Gerrit Huisjes (fotograaf van de winnende foto) uit handen van Jan Bakker een exemplaar van deze envelop. Meer uitgebreide informatie is te vinden op de website van de vereniging www.pzvcoevorden-hardenberg.nl.