Hardenberg

Verbinding gezocht

Door de redactie

Het voorjaar nadert met rasse schreden. De bomen worden weer groen en de natuur ontluikt aan alle kanten. Door het Vechtdal lopen, fietsen of hoe dan ook gaan is op dit moment prachtig. En het geeft tijd om na te denken: hoe willen we verder? In juni spreekt de gemeenteraad over de zogenaamde kaders voor de begroting 2020. Dan maken we afspraken over de onderwerpen die voor de raad belangrijk zijn. En hoe we die moeten invullen, met zowel geld als met afspraken over de inpassing in bijvoorbeeld het landschap of in het netwerk van partners waarmee we werken.

Zo was er ineens een levendige discussie over hoe we voortaan moeten omgaan met de samen doen teams die de voorpost zijn van het sociaal en maatschappelijk beleid. En zo ineens praatten we over hoe de bedrijfsvoering er uit moest zien, wie er de boel eigenlijk aanstuurt en welke voorwaarden aan een organisatie verbonden zijn. En dan gaat het een stuk minder over de inhoud, die juist zo belangrijk is. Staat de gemeenteraad dan niet zichzelf in de weg vroeg ik me af. En gebeurt dat vaker?

We vinden veel belangrijk, en terecht: zorg, onderwijs en duurzaamheid zijn grote onderwerpen voor iedere partij. En toch zie je dat we allemaal worstelen met hoe we wat moeten bespreken. Ik denk dat het tijd wordt om bij dit soort onderwerpen ook vooral de deskundigen aan het woord te laten en dat we samen, politiek en samenleving, in gesprek zijn over de beste oplossing.

Deze gemeenteraad zet zich in op die bestuurlijke vernieuwing zoals dat zo mooi heet. En dat is mooi en hard nodig. Mensen raken als je niet uitkijkt het geloof in politiek kwijt en dat geeft allerlei onwenselijke effecten. Ik snap heel goed dat uit protest mensen stemmen op partijen die vanuit het niets opkomen. Forum voor Democratie is in Nederland nu de grootste partij, eerder zagen we dit al gebeuren bij Pim Fortuijn en Partij voor Vrijheid. Helaas is het zo dat juist deze partijen door hun assertieve houding (gericht op vooral de belangen van de autochtone bevolking) zorgen voor verwijdering in onze samenleving waar we juist zoveel behoefte hebben aan gezamenlijkheid.

De soms agressieve debatten verdelen de mensen, waar ook terrorisme en haat naar elkaar welig bij tieren. Dat in Hardenberg een koers wordt gezocht van verbinding is een (in mijn ogen) lichtpuntje in soms donkere politieke tijden. En dat past mooi bij deze hoopvolle tijd van het jaar.