Ommens nieuws

Verandering van locatie van Route 66

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Ommen wil In principe en onder voorwaarden medewerking verlenen dat Motorclub Route 66 zich vestigt aan de Ommerkanaal West 1 in Ommen

Op dit moment is de Motorclub Route 66 gevestigd aan de Witharenweg 17a in Witharen. De motorclub moet de huidige locatie verlaten omdat het perceel is overgegaan naar erfgenamen. Op aanwijzing van de gemeente is nu het perceel Ommerkanaal West 1 inbeeld gekomen als nieuwe locatie. Al jaren staat het kadaverhuis leeg en is onbruik geraakt. De motorclub zoekt een locatie voor een verenigingsgebouw van 140-200 m2, welke gebruikt wordt voor clubavonden/vergaderingen en als uitvalsbasis voor toertochten. De Motorclub wil zich hier vestigingen maar het bestemmingsplan moet worden aangepast. Ook vind momenteel de ontsluiting van het terrein plaats over een niet verharde weg met een oversteek over de oprit van de N48. Het terrein wordt nu niet veel gebruikt en daardoor is ontsluiting op deze manier mogelijk. Als de motorclub zich vestigt op dit perceel zal de ontsluiting plaatsvinden over het naastgelegen perceel. De eigenaar van dit perceel heeft hiermee ingestemd. Daarnaast moet er een inrit gerealiseerd worden vanaf de Balkbrug en de locatie worden voorzien van riolering en nutsvoorzieningen. Voordelen van deze locatie is de ligging van het perceel, eventuele overlast door de vereniging bij buren wordt hierdoor tot een minimum beperkt.