Ommen

Ventilatie op scholen in Ommen

Door de redactie

Schoolventilatie is misschien wel actueler dan ooit. Het college van B en W van de gemeente Ommen heeft besloten om een investering in de gemeentelijke onderwijs gebouwen te doen van 367.840 euro incl. BTW. En af te schrijven over tien jaar.

Het kabinet heeft in augustus alle schoolbesturen gevraagd onderzoek te doen naar ventilatie op scholen gecoördineerd door LCVSW (Landelijke Coördinatie Ventilatie op Scholen). Op grond hiervan heeft de gemeente dit ook gedaan voor de onderwijsgebouwen waarvoor zij juridisch verantwoordelijk is. In aansluiting hierop heeft het kabinet besloten om de regeling uit te breiden met de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS). Dit is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw enen installatiekosten. De subsidie kan ingediend worden van 4 januari tot en met 30 juni 2021. Eén van de voorwaarde in de SUVIS-regeling is dat de gemeente de aanvraag voor deze regeling moeten indienen. Daarom heeft het college van B en W van de gemeente Ommen besloten om door middel van een brief de scholen te informeren. De schoolbesturen hebben een eigen verantwoordelijkheid hierin.

Vier gemeentelijke gebouwen

Door Dion Vastgoed Support is bij vier gemeentelijke onderwijs gebouwen gekeken naar de kwaliteit van de ventilatie in deze gebouwen. Deze gebouwen zijn in gebruik als school. Uit dit onderzoek bleek dat school de Boslust afdeling Laarakkers; Caroussel het deel dat gebruik wordt door het Vechtdal College; Fluitekruid het gedeelte dat door Kardoen gebruikt wordt en de Julians School het gedeelte dat door kinderopvang Koloriet gebruikt wordt, geïnvesteerd moet worden om te voldoend aan het Bouwbesluit 2012 en aan de LCVS-richtlijnen. Het gaat om een bedrag van 367,840 euro over tien jaar. Dit bedrag wordt meegenomen in de perspectiefnota van 2021-2024.