Hardenberg

Veiligheid voorop en sluipverkeer ontmoedigen

Door de redactie

Omwonenden en belanghebbenden werden maandagavond 9 december op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen over de brug en stuw in Junne. Wethouder Bongers van de gemeente Ommen en de heer Stegeman van het Waterschap Vechtstromen lieten na hun inleiding het vragenvuur op zich afkomen.

Voorafgaand aan de gezamenlijke bijeenkomst in de theaterzaal van het Vakantiepark Beerze Bulten hielden de Gemeente Ommen en het Waterschap Vechtstromen een uitgebreide informatiemarkt in de ontvangstruimte van het Giga Konijnenhol. De bezoekers konden hier alle informatie krijgen over de historie van de brug en stuw en de voorgenomen plannen.

Renovatie stuw

Het is nog niet bekend of de stuw gerenoveerd of vervangen moet worden. De deskundigen hebben ondertussen veel kennis opgedaan door de renovatie van de stuw bij De Haandrik in de buurt van Gramsbergen. Deze stuw is net zo oud als de stuw in Junne. Renovatie is bij de stuw in De Haandrik gelukt.

Brug moet vervangen worden

Van renovatie is geen sprake meer voor wat betreft de brug. Deze moet vervangen worden door een nieuwe brug. Hiervoor heeft de Gemeente Ommen 1 miljoen euro gereserveerd. De bedoeling is dat deze brug geschikt wordt voor een draagvermogen van 60 ton.

Insprekers

Tijdens het plenaire deel konden de bezoekers in gesprek gaan met de wethouder en de bestuurder van Vechtstromen. Van deze mogelijkheid werd dan ook flink gebruik gemaakt. Samengevat blijkt dat de bewoners vooral argwanend zijn voor het sluipverkeer dat zijn weg via de nieuwe brug gaat vinden. Daarbij komt volgens de bewoners ook de veiligheid van de wandelaars en fietsers in het geding. De inwoners vinden een de aanleg van een fietspad dan ook van groot belang.

Verkeerssituatie Ommen

De inwoners en de agrariërs zijn het er wel over eens. Er moet spoedig een oplossing komen. De situatie zoals deze nu voortduurt is onhoudbaar. Met regelmaat is een verkeersinfarct bij de Hessel Mulertbrug over de Vecht in Ommen het gevolg van de afgesloten brug in Junne. Omwonenden van de Zeeserweg kijken er ook naar uit dat het landbouwverkeer niet meer door hun straat dendert. "We zien dit als een opdracht aan ons allen", was de reactie van de wethouder hierop. Hij vulde aan dat juist hierom een verkeersbureau is ingeschakeld dat de meningen van de omwonenden gaat inventariseren. Hierna gaat het proces verder.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer