Hardenberg

Veel belangstelling voor een plukveldje

Door de redactie

De gemeente Hardenberg vraagt inwoners om plekken in de gemeente aan te dragen die geschikt zijn voor zogenaamde 'plukveldjes'. Er is veel belangstelling voor plukveldjes, ruim 700 plekken zijn al aangedragen voor het realiseren van een plukveldje.

Plukveldjes zijn stukken gazon die worden ingezaaid met een mengsel van wilde bloemen en kruidachtige planten. Deze plukveldjes maken het openbaar groen in de gemeente aantrekkelijker. Zodra de bloemen in de plukveldjes in bloei zijn, mogen buurtbewoners de bloemen plukken om er een mooi veldboeket van te maken. Het aandragen van een plukveldje kan tot uiterlijk 15 maart, via www.hardenberg.nl/plukveldjes.