Hardenberg

Vechtstromen vraagt aandacht voor broedende vogels in de oevers

Door de redactie

Het lijkt erop dat de coronacrisis gezorgd heeft voor meer rust in het natuurgebied bij de Vecht. Er zijn meer vogelsoorten dan anders gespot, die in de oeverzone van de Vecht zijn gaan broeden. Vechtstromen heeft van deskundigen vernomen dat onder andere de slobeend en de zomertaling een broedpoging doen. Ook is een bergeend met jongen waargenomen.

Bij de Loozensche Linie, tussen Hardenberg en Gramsbergen, is ontdekt dat een fuut bezig is een nest te bouwen op een locatie waar vorig jaar een broedsel verloren is gegaan als gevolg van golfwerking door boten. Vechtstromen verzoekt iedereen daarom extra rustig te varen en verstoring van vogels te voorkomen. Mocht u misstanden constateren dan kunt u dit melden bij het waterschap door te bellen naar 088-220 3333.