Hardenberg

Vanuit De Schoof naar Jeruzalem

Door de redactie

Op zondag 6 oktober, vanaf 19.00 uur, is er in De Schoof aan de Brugstraat 10 in Daarlerveen een dienst in het kader van Israëlzondag. Het thema is: 'Op reis naar Jeruzalem'.

De dienst begint met het zingen van 'Op bergen en in dalen' en wordt afgesloten met 'Lichtstad met uw paarlen poorten'. Tijdens deze reis zingen de aanwezigen diverse bekende en mooie liederen, er is een korte meditatie en gemeenteleden lezen pelgrimsliederen, psalmen die werden gezongen tijdens de reis naar Jeruzalem. Liederen Hamaäloth (Psalm 120-134) ¿ liederen van de opgang, het omhoog klimmen. Jeruzalem, de stad met de tempel, het huis van God, lag op een berg. Daar te komen was een hele klim, een reis met inspanning. Reis je mee? Neem gerust een reisgenoot mee. Er wordt gebruik gemaakt van de beamer, waarop alle teksten en liederen worden getoond. Er zijn Israël-Actueel kranten, een TOV-magazine voor kinderen en een Isreality-magazine voor jongeren. De kerk is open voor iedereen.