Hardenberg

Van der Kolk neemt afscheid

Door de redactie

Op 16 september nam Annelies van der Kolk afscheid als waarnemend burgemeester van de gemeente Twenterand. Tijdens dit afscheid waren alleen de raads- en collegeleden van de gemeente Twenterand aanwezig en enkele sprekers en naasten van burgemeester Van der Kolk.Hoewel het met ontwikkelingen als de corona-uitbraak en de stikstofcrisis niet de gemakkelijkste tijd was voor een gemeentebestuur, kijkt ze met een goed gevoel terug op de afgelopen ruim drie jaar.

Toen Van der Kolk hier in 2017 burgemeester werd, was Twenterand niet helemaal onbekend terrein voor haar: "Mijn ouders komen uit Overijssel en ik kwam wel eens op familiebezoek in Mariënberg. Tijdens vakanties heb ik veel gefietst in deze omgeving, dus ik was wel bekend met de streek en met Twenterand. Maar echt kennen leer je het pas als je er echt bent. Bijzonder is dat Twenterand bestaat uit meerdere kernen met elk een eigen identiteit en eigen kracht, waar de inwoners een sterke verbondenheid hebben met hun buurt en elkaar helpen als het nodig is. Een andere kracht van Twenterand is het prachtige landschap. Met de veengebieden, landerijen, de bossen bij de Zandstuve en met de beken en kanalen die het landschap doorsnijden".

Als burgemeester geeft ze leiding aan het college, dat uitvoering geeft aan een met zorg opgesteld collegeprogramma. Tegelijkertijd moest het college ook omgaan met ontwikkelingen als de stikstofcrisis en de coronapandemie. "Dat was niet altijd gemakkelijk, maar we hebben doelgericht kunnen werken. Samen met wethouders en ambtenaren hebben we mooie dingen bereikt, maar inderdaad hebben we ook met ontwikkelingen te maken gehad die op je afkomen en die zorgen opleveren. Zorgen om de aanwonenden van het kanaal Almelo-De Haandrik, het stikstofvraagstuk, corona. Dat pak je op met het hele college, je legt het niet op het bordje van alleen de portefeuillehouder die dit aangaat. Samen werk je aan wat het beste is voor inwoners en ondernemers".

Corona

Zeker in de strijd tegen Corona was samenwerking essentieel. "Corona was er opeens, zeer heftig. Je moet er ineens op acteren als college, uiteraard met hulp van de ambtenaren die met ons meedenken. We hebben niet een hele grote organisatie, maar we hebben met elkaar veel werk verzet om inwoners en ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen in deze lastige tijd. Daarbij moet ook de inzet genoemd worden van ondernemers, vrijwilligers en organisaties, zoals de kerken en de voedselbank. In Twenterand zorgt men gelukkig voor de naaste. Ik heb zorgen gehad om de oudere kwetsbare bewoners van verzorgingstehuizen voor wie bovendien eenzaamheid dreigde omdat er geen bezoek mogelijk was. Ook op het gezinsleven had corona impact. Kinderen bleven thuis van school, ouders waren thuis aan het werk of thuis zonder werk. Nu gaan de kinderen weer naar school, gelukkig. Maar het is ook spannend, houden we het virus tegen? Het gaat nu goed maar nog steeds geldt: blijf voorzichtig. Zoek de grens niet op, kijk om naar je naaste. Maak een goede afweging waarbij je de veiligheid in het oog houdt, maar probeer wel een evenwicht te vinden met het tegengaan van eenzaamheid. We zijn er nog niet klaar mee".

Loslaten

Het collegeprogramma is opgesteld voor periode tot 2022. Ze zal dus iets moeten loslaten waaraan ze nu nog met volle overgave werkt. Van der Kolk: "Je weet als waarnemend burgemeester vooraf dat je verblijf in een gemeente tijdelijk is. Maar ik heb niet alleen op de winkel gepast, ik heb alles opgepakt wat op mijn pad kwam. Ik heb hier een mooie tijd gehad, hoe het nu verder gaat in Twenterand is niet meer aan mij. Dat geeft niet, ik heb het volste vertrouwen in mijn opvolger. Afstand nemen zal zeker lukken".

Wel zal ze dingen gaan missen: "Vooral het contact met de inwoners, de ondernemers en de organisaties. Met het college en de medewerkers. Maar ook het fietsen door dit mooie landschap ga ik wel missen. Ik kom hier zeker terug, in vakanties bijvoorbeeld".

'Vrije' tijd

Bang dat ze straks moeite heeft een invulling te vinden voor de verworven vrije tijd, is ze niet. "Straks kan ik meer tijd besteden aan de organisaties waarbij ik als bestuurder betrokken ben", zegt Van der Kolk, verwijzend naar diverse onbezoldigde nevenfuncties die ze bekleedt. Zo is ze onder andere voorzitter van de Stichting Oude Gelderse Kerken en bestuurslid van de Federatie Instandhouding Monumenten. "Dat is erg leuk om te doen, zorgen dat een rijksmonument op een goede manier kan worden geëxploiteerd zodat het kan blijven bestaan. Als burgemeester heb ik vaak vergaderingen voor deze stichtingen moeten afzeggen. Het is mooi dat ik daarvoor nu meer tijd krijg. En ik heb straks meer tijd voor sociale contacten, daar ga ik zeker van genieten".