Hardenberg

Vaarseizoen Overijssel start op 18 mei

Door de redactie

Met ingang van maandag 18 mei worden de bruggen en sluizen in Overijssel bediend volgens het zomerse regime. Dit betekent een versoepeling van het eerdere uitstel tot 1 juni van de opening van het vaarseizoen vanwege coronamaatregelen. De nieuwe richtlijnen van de rijksoverheid bieden ruimte om, onder strikte voorwaarden, de bediening van de vaarwegen in Overijssel weer op te pakken.

Het besluit om het vaarseizoen op 18 mei te starten is genomen in afstemming met gemeenten, waterschappen en andere provincies. Er zijn wel voorwaarden gesteld om de veiligheid van alle betrokkenen te kunnen waarborgen. Zo moeten medewerkers die de bruggen en sluizen bedienen veilig kunnen werken. Dit betekent dat zij voldoende afstand van elkaar en de vaarweggebruikers moeten kunnen houden. Aan vaarweggebruikers wordt extra informatie verstrekt over veiligheid op en rond het water. Fietsers en voetgangers moeten bij het wachten voor afsluitbomen voldoende afstand van elkaar kunnen houden. Ook moet de drukte in sluizen en op het water beheersbaar zijn. Dit kan leiden tot extra wachttijden, en bij te grote drukte wort de bediening afgeschaald. De handhaving op veiligheid op en rond het water moet gewaarborgd zijn. De regelgeving vanuit rijksoverheid en noodverordeningen zijn onverkort van toepassing op alles op en rond het water. In overleg met andere beheerders denkt de provincie hiermee zoveel mogelijk ruimte te kunnen geven aan de Overijsselse vaarweggebruikers, gasten en recreatieve ondernemers.