Hardenberg

Uitstel van benoemingsprocedure burgemeester Hardenberg

Door de redactie

Vanwege de maximale pogingen om de verdere verspreiding van het coronavirus te beteugelen heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om lopende benoemingsprocedures van burgemeesters in het hele land uit te stellen. Dit geldt dus ook voor de gemeente Hardenberg.

Vanwege het coronavirus is de lopende benoemingsprocedure uitgesteld. Dit betekent dat waarnemend burgemeester Jan Willem Wiggers het ambt blijft waarnemen totdat er alsnog een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester komt. Voor de procedure voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester betekent dit dat de termijnen van benoeming worden verschoven.