Hardenberg

Bergentheim reikt toekomstvisie uit

Door de redactie

Op maandag 7 oktober werd de Toekomstvisie van Bergentheim aangeboden aan wethouder Martijn Breukelman

Eind 2017 kwam Plaatselijk Belang Bergentheim tot de conclusie dat er een nieuwe toekomstvisie voor het Bergentheim moest komen. In april 2018 is de projectgroep Toekomstvisie Bergentheim van start gegaan. Na het vaststellen van de werkwijze zijn de inwoners van Bergentheim en omstreken op diverse manieren benaderd. Onder deskundige begeleiding van De Stuw werd door middel van gespreksavonden, enquêtes en inzet van de media gevraagd aan de inwoners waar men trots op is en wat er verbeterd kan worden. De uitkomsten zijn onderverdeeld in diverse thema's, zoals bijvoorbeeld 'Goed wonen met goede voorzieningen', ''Jeugd en jongeren' en 'Oud worden in Bergentheim', met daarbij aanbevelingen voor de korte-, middellange- en lange termijn. Het aanbieden van de Toekomstvisie aan de wethouder is het startpunt voor Plaatselijk Belang én de inwoners van Bergentheim om met elkaar aan de slag te gaan en de aanbevelingen, al dan niet in projectvorm, uit te werken. Hier heeft Plaatselijk Belang niet alleen de inwoners van Bergentheim bij nodig maar ook andere partijen, zoals de gemeente Hardenberg, om de wensen te realiseren. De toekomstvisie zal in de maand oktober verspreid worden onder de inwoners van Bergentheim en omstreken. Een digitale versie is te vinden op de website van Plaatselijk Belang Bergentheim.