Hardenberg

Uitreiking attenties bedrijven

Door de redactie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en tegelijkertijd geschikt personeel vinden: bij Schurter Electronics gaan die twee dingen samen. Dankzij de Banenafspraak kon het bedrijf in Hardenberg drie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan aanbieden. Als blijk van waardering kreeg Ineke op vrijdag 15 maart een attentie overhandigd door wethouder Gitta Luiten en Gerrit Brill van het UWV.

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak aanpassingen of extra begeleiding nodig op hun werkplek. Daardoor vinden zij lastig een baan en kwamen zij in het verleden vooral in sociale werkplaatsen terecht. Dit vinden de overheid en werkgevers- en werknemersorganisatie VNO-NCW niet meer van deze tijd en daarom is in april 2013 de Banenafspraak gemaakt. Dit sociale akkoord maakt het voor 'reguliere' werkgevers makkelijker om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te bieden.

Schurter wil graag een steentje bijdragen aan de maatschappij en brengt dat op verschillende manieren in de praktijk, bijvoorbeeld door sponsoring van evenementen en deelname aan competities voor goede doelen. Een mooi bewijs van haar positie is het winnen van de prijs 'Ondernemer van het jaar 2018' van de regio Ommen-Hardenberg.

Het UWV wees Schurter op de Banenafspraak, vertelt personeelsfunctionaris Ineke Bakker: "Het was ons direct duidelijk dat dit een mooie mogelijkheid is om een maatschappelijke bijdrage te leveren. We hebben een aantal mensen met een arbeidsbeperking een rondleiding gegeven door onze productielocatie. Inmiddels heeft Schurter drie van hen in dienst genomen".

Het doel van de Banenafspraak is dat er in het begin van 2026 in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen. Werkgevers in de marktsector nemen 100.000 banen voor hun rekening. Schurter is blij hieraan een bijdrage te kunnen leveren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke Bakker, personeelsfunctionaris bij Schurter Electronics B.V.