Hardenberg

Uitbreiding van woningen in Witharen

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Ommen stelt de raad voor om het bestemmingsplan te herzien voor de bouw van woningen in Witharen

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van elf woningen. Dit is een vervolg op fase 1 in Witharen. Deze eerste fase van dorpsuitbreiding is bijna afgerond. Toch is er nog steeds vraag voor uitbreiding van inwoners van Witharen. Zowel starters, senioren als doorstromers kunnen in aanmerkingen voor deze woningen. Het gaat om de bouw van drie vrijstaande woningen, vier twee-onder-één kapwoningen en vier geschakelde rijwoningen. Het grootste deel van de woningen betreft koopwoningen, maar er zijn ook twee huurwoningen In het bestemmingsplan is ook het perceel Witharenweg 27 te Witharen meegenomen. Op deze locatie was tot voor kort een intensieve veehouderij gevestigd. Dit bedrijf is beëindigd en de wens is om de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen in te zetten voor rood voor rood. Echter, gezien de ligging is het bouwen van compensatiewoningen hier niet mogelijk. Om deze reden is de combinatie gezocht met de dorpsuitbreiding fase 2, waar dan de compensatiewoningen worden gebouwd. In dit bestemmingsplan wordt voor deze locatie de agrarische bestemming geschrapt en vervangen door een woonbestemming.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.



Weer