Hardenberg

Twintig sollicitanten willen burgemeester van Hardenberg worden

Door de redactie

Twintig personen hebben bij Commissaris van de Koning Heidema hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Hardenberg. Tussen de sollicitanten bevinden zich vier vrouwen en zestien mannen.

De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 38 en 63 jaar. Zeventien kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur, drie sollicitanten hebben een andere professionele achtergrond.

Vacature

De sollicitatietermijn liep van 19 december 2019 tot 17 januari. Het burgemeestersambt in Hardenberg is sinds 16 september 2019 vacant door het vertrek van burgemeester Peter Snijders. Sindsdien neemt Jan Willem Wiggers het ambt waar.

Hoe verder

Op 17 december 2019 heeft de gemeenteraad het profiel voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. De komende tijd staat voor de Commissaris van de Koning in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van sollicitatiegesprekken. Daarna zal hij met de vertrouwenscommissie uit de raad een selectie van kandidaten bespreken. Deze commissie gaat met die kandidaten in gesprek. Zij brengt verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling voor. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Hardenberg bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. De minister legt deze voordracht aan de Ministerraad voor, waarna de burgemeester bij Koninklijk Besluit wordt benoemd. Hardenberg verwacht zijn nieuwe burgemeester in juni van dit jaar.