Hardenberg

Twenterand sluit zich aan bij claim tegen truckkartel

Door de redactie

De gemeente Twenterand sluit zich aan bij een gezamenlijke claim tegen vijf truckproducenten die verboden prijsafspraken hebben gemaakt, waardoor de prijzen voor vrachtauto's kunstmatig hoog werden gehouden. Twenterand betaalde daardoor teveel bij de aankoop van een aantal brandweervoertuigen.

In juli 2016 stelde de Europese Commissie vast dat vrachtwagenbouwers MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco en DAF de Europese mededingingsregels hebben overtreden en verboden prijsafspraken hebben gemaakt. Als gevolg van deze prijsafspraken hebben kopers jarenlang te veel betaald voor de vrachtwagens die zij kochten. Onder de gedupeerden zijn de Veiligheidsregio Twente (VRT) en de gemeente Twenterand. Die betaalden tussen 1997 en 2011 teveel bij de aankoop van diverse brandweervoertuigen. Voor de VRT gaat het in totaal om 38 voertuigen. Vier daarvan zijn aangeschaft door de gemeente Twenterand. Geschat wordt dat per voertuig 2.500 euro teveel is betaald.

De Europese Commissie spoort benadeelden aan om de schade te verhalen. Daarvoor is een speciale BV opgericht: NL-Truckkartel. De VRT sluit zich aan bij dit landelijke collectief en geeft NL-Truckkartel opdracht een claim in te dienen namens de Twentse gemeenten. Daartoe moet de VRT wel officieel door de gemeenten gemachtigd worden, omdat de overtredingen voor het grootste deel plaatsvonden in de periode dat de brandweer nog onder de gemeenten viel, en niet onder de VRT. Twenterand heeft besloten die machtiging te verlenen.

Vordering overgedragen

Met het tekenen van de overeenkomst waarin de VRT wordt gemachtigd namens Twenterand een claim in te dienen, draagt Twenterand ook de vordering over aan de VRT. Als de claim succesvol is, ontvangt dus niet de gemeente, maar de VRT de schadevergoeding. Dit wordt door beide partijen gezien als een logische zet omdat de brandweer inmiddels onder de VRT valt en niet meer onder de gemeente.