Twenterand

Twenterand moet overschot bedrijfsgrond terugbrengen

Door de redactie

De gemeente Twenterand heeft meer oppervlakte aan bedrijventerrein dan de vraag in de komende tien jaar rechtvaardigt. Dat is gebleken uit overleg, dit voorjaar, met de veertien Twentse gemeenten en provincie Overijssel in het kader van de 'regionale programmering werklocaties'. De gemeente wil nog niet zeggen op welke manier ze het overschot, dat 10,5 hectare bedraagt, gaat terugbrengen.

De veertien gemeenten in Twente en de provincie Overijssel werken sinds 2017 met elkaar aan het herstel van de balans tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen. In 2018 heeft een nieuw onderzoek naar de vraag naar bedrijventerreinen voor de komende jaren plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat in heel Twente tot 2030 een vraag is van 88 tot 241 hectare bedrijfsgrond, wat neerkomt op tien tot twintig hectare per jaar. Voor Twenterand betekent dit dat de verwachte vraag voor de komende tien jaar 10,9 hectare bedraagt. Het huidige aanbod bedraagt 21,4 hectare, inclusief de op handen zijnde uitbreiding van industrieterrein Garstelanden Oost met twee hectare. Er is dus een overschot van 10,5 hectare.

De gemeente zal vóór juli 2020 een strategie opstellen om de vraag in balans te brengen met het aanbod. Hoe ze dat gaat doen, wil ze nog niet zeggen. Twenterand ziet in elk geval niets in de maatregelen die zijn voorgesteld in het afsprakendocument dat is opgesteld aan de hand van de uitkomsten van het overleg met de gemeenten en provincie. Daarin worden maatregelen voorgesteld als een tijdelijk uitgifteverbod van bedrijfsgrond, (tijdelijk) ander gebruik en/of deprogrammeren. Als de gemeente er niet in slaagt om voor 1 juli 2020 een balans tussen vraag en aanbod te vinden, komt een bestemmingsplanwijziging in beeld.