Hardenberg

Twenterand gaat niet samenwerken met Twence

Door de redactie

Het college van B&W gemeente Twenterand heeft besloten geen samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Twence, duurzaambevorderaar voor lokale opwek duurzam energie.

Vanaf 2005 werken de Twentse gemeenten samen bij de inkoop van elektra en gas. Door onder meer het 'Klimaatakkoord van Parijs' heeft duurzaamheid bij de inkoop van energie steeds meer aandacht gekregen. Al ongeveer een jaar loopt er een traject gericht op inkoop van duurzame energie, die lokaal wordt opgewekt en waarbij er voor omwonenden de mogelijkheid is om financieel te participeren. Daarbij is een visiedocument opgesteld waarin de mogelijkheid tot inbesteden bij Twence is onderzocht als mogelijkheid om de inkoop van deze energievorm te geven. De meerderheid van de gemeenten lijkt aan deze inbesteding een vervolg te willen geven en er is daartoe een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De gemeente Twenterand heeft besloten geen samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met lokale opwek duurzame energie.

De rol van Twence als 'duurzaamheidsbevorderaar' is op dit moment onvoldoende uitgewerkt en bevat te veel risico's dat Twenterand bindt aan een traject dat de gemeente niet wil. Een optie is om zelf het initiatief te nemen om te voorzien in de energie-inkoop van de gemeente Twenterand. Daarbij bezien welke mogelijkheden er zijn voor lokaal of regionaal opgewekte duurzame energie.