Twenterand

Twee ledenvergaderingen bij v.v. Den Ham

Ingezonden

Maandag 11 november houdt de voetbalvereniging Den Ham haar jaarlijkse algemene ledenvergadering, waarbij de bestuursleden A. Braakman en G. Kolkman aftredend maar tevens herkiesbaar zijn. Een week later op maandag 18 november houdt de supportersvereniging haar traditionele meeting, die na afhandeling van de agenda met een bingo wordt afgesloten. Beide bijeenkomsten worden gehouden in het clubhuis op Sportpark de Rohorst en beginnen om 20.00 uur.