Hardenberg

Tunnel Hoogengraven wordt geschilderd

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Ommen stelt voor om 10.000 euro beschikbaar te stellen vanuit het budget burgerinitiatieven 2019 voor het schilderen van de tunnel bij Hoogengraven te Stegeren-Junne.

Het plaatselijk Belang Stegeren-Junne heeft het plan opgevat om de fiets- en voetgangerstunnel onder de voormalige N34 nabij CBS Hoogengraven op te knappen door de binnenkant van de tunnel te verfraaien met kunstschilderingen en daarbij de samenleving te betrekken. De tunnel is in de huidige situatie beklad met graffiti. Zij willen dit om de tunnel te verfraaien maar ook om graffiti in en op de tunnel in de toekomst te voorkomen. Ook willen zij de sociale veiligheid vergroten. Het plaatselijk Belang heeft cbs Hoogengraven en het Vechtdal College in Ommen benaderd om mee te helpen en zij zijn enthousiast. Alvorens het schilderwerk kan starten is het noodzakelijk de voegen in de tunnel te repareren dit omdat er op dit moment een lekkage is. Het verwijderen van de huidige graffiti zou de gemeente 2.000 euro kosten en het repareren 6.000 euro. Ook zijn er voor de werkzaamheden verkeersmaatregelen, hiervan zijn de kosten 1.000 euro. De reparatie van de voegen en verkeersmaatregelen worden bekostig vanuit het regulier onderhoudsbudget. De totale kosten bedragen 11.700 euro. Het plaatselijke Belang steunt dit initiatief vanuit het Rabofonds met 348 euro. Ook wordt er nog mogelijkheden onderzocht voor sponsoren. Het Plaatselijk Belang krijgt jaarlijks een bedrag vanuit de gemeente. Er wordt ingeschat dat een bedrag van 10.000 euro voldoende is.