Hardenberg

Tijdelijke woningen voor spoedzoekers

Door de redactie

Woningcorporatie Beter Wonen mag, wat B&W van de gemeente Hardenberg betreft, tijdelijk vijftien kleine woningen voor de sociale verhuur realiseren aan de Leeuwerikstraat en Zwaluwstraat in Hardenberg.

De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor spoedzoekers, één- en tweepersoonshuishoudens die snel tijdelijke huisvesting willen of moeten vinden. Zij kunnen hier voor een periode van maximaal twee jaar een woning huren. Het is de bedoeling dat de woningen maximaal tien jaar op deze locatie blijven staan. Het bouwplan voorziet in drie blokken met respectievelijk vier, vijf en zes woningen. Het blok met vijf woningen is georiënteerd op de Zwaluwstraat, de andere blokken op de Leeuwerikstraat.

De betreffende percelen zijn gelegen in de beheersverordening 'Hardenberg-Wonen' en hebben hierin de bestemming 'woongebied'. Deze bestemming laat uitsluitend het bestaande aantal woningen toe. Dit betekent dat het realiseren van vijftien woningen in strijd is met de bestemming.

Omdat sprake is van een tijdelijke voorziening is het mogelijk om buitenplans af te wijken van de bestemming (kruimelgeval).