Hardenberg

Tijdelijke wegwijziging in verband met Paddentrek Oldemeijerweg

Door de redactie

Vanwege de paddentrek is de Oldemeijerweg rond dagrecreatieterrein De Oldemeijer tijdelijk aangepast. Het doorgaande, geasfalteerde deel, dat langs de noordwestzijde van De Oldemeijer loopt, is tijdelijk geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

De weg langs de zuidoostzijde is tijdelijk tweerichtingsverkeer. Dit is ter plekke duidelijk aangegeven met schrikhekken en borden. Een aantal vaste verkeersborden is tijdelijk afgeschermd. In deze tijd van het jaar verplaatsen padden en andere amfibieën zich om van hun overwinteringslocaties op het droge naar hun voortplantingswater te gaan. Daarin worden de eitjes afgezet voor een nieuwe generatie. Met deze tijdelijke wijziging worden vele amfibieënlevens gespaard. Voor de Paasdagen is deze periode voorbij en wordt de situatie weer hersteld in de oude situatie.