Ommen

Tienduizend euro voor concert

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Ommen heeft besloten om kennis te nemen van de oprichting van een stichting. Deze stichting organiseert volgend jaar de viering van 75 jaar vrijheid. In 2020 viert het hele land dat we 75 jaar vrijheid leven. Door de Provincie Overijssel is het initiatief genomen om dit lustrumjaar op een bijzondere manier te vieren. Hierbij is ook aan de Overijsselse gemeenten gevraagd actief mee te denken en te werken aan dit lustrumfeest. De provincie heeft een subsidie van 10.000 euro toegezegd aan de gemeente Ommen.

Om het draagvlak te polsen zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd door het 4/5 mei comitë in Ommen samen met de gemeente. Aan de startbijeenkomst hebben meer dan vijftig mensen deelgenomen uit diverse geledingen en organisaties zoals de veteranen stichting, sport en onderwijs. Deze bijeenkomst heeft geresulteerd in veel ideeën. De speciaal op te richtien stichting neemt de verdere organisatie, programmering en fondsenwerving op zich. Waarbij sprake zal zijn van een maximale vorm van burgerparticipatie. De gemeente Ommen zal 1.000 euro ter beschikking stellen om de oprichtingskosten van de stichting te kunnen dekken. Eén van de onderdelen van het lustrumfeest is het organiseren van een concert op 4 juli 2020 voor de viering van de Vrijheid & Veteranen. Tijdens dit concert verzorgt het militaire orkest 'De Fanfare Bereden Wapens' een optreden. Het orkest heeft reeds toegezegd om kosteloos een optreden te verzorgen mits de organisatie zorgt voor de aanwezigheid van podium en geluidsinstallatie. De kosten hiervoor zijn geraamd op 9.200 euro. De Stichting kan op dit moment nog niet garant staan voor dit bedrag. Het college heeft besloten om tijdelijk garant te staan voor de stichting voor 9.000 euro.