Hardenberg

Themamiddag in het Veteranen Ontmoetings Centrum Hardenberg

Door de redactie

De beheerders van het VOC-Vechtdal gaan eens per kwartaal een thema middag houden op zaterdagmidag. De eerste thema middag is op zaterdag 23 maart om 14.00 uur in het VOC-Vechtdal aan de Bruchterweg 88 in Hardenberg. De aandacht zal liggen op een militair aspect.

Het onderwerp is: Een dienstplichtige bij de Koninklijke marine, met als gespreksleider Gerrit van Faassen. Hij zal vertellen over zijn keuring in Voorschoten, de E.M.V., Eerste Militaire Vorming in het M.O.K. te Hilversum en de uitzending naar Nieuw Guinea.

Ook is er een kwis met als onderwerp: Marinetaal. Omdat het over de marine gaat is er naast koffie en thee ook Poeroet. Zij hopen op een zeer geslaagde middag die ook voor belangstellenden, die niet militair of marine gerelateerd zijn toegankelijk is.

Mocht u zelf een militaire achtergrond hebben en ons wilt vertellen over uw uitzending of diensttijd, een film willen laten zien of iets dergelijks, neemt u dan contact op met het Beheer van het VOC. Een hartelijk welkom namens het Beheer.