Hardenberg

Tennisvereniging Slagharen trapt jubileumjaar af...

Door de redactie

Tijdens een bijzondere ledenvergadering op maandag avond 25 februari werd er bij de Tennisvereniging Slagharen en omstreken een aftrap gegeven ten aanzien van de viering van het jubileumjaar 2019. Exact 50 jaar na oprichting van de Slagharense tennisvereniging werd er door een 28-tal tennisleden op een feestelijke wijze stilgestaan bij dit jubileum.

Tijdens een formeel gedeelte werd er door het bestuur eerst stilgestaan bij waar de vereniging staat en waar de vereniging in het nieuwe jaar aan wil werken. Verschillende speerpunten kwamen daarbij aan bod. Na een pauze met champagne werd stilgestaan bij het verleden, samen met oprichter van de vereniging André Beukers werd door jubileumcommissie leden Mariëlle de Vent en Lydia Wellen teruggegaan in de tijd waarbij André de totstandkoming van de vereniging heeft toegelicht. Met mooie anekdotes kwam de geschiedenis terug zoals onder andere de samenwerking die er in de beginjaren was met TOGO Hardenberg en tennisvereniging Zuidwolde, het bijzondere ledenverloop in de beginjaren met wachtlijsten en ook de oud-clubkampioenen kwamen daarbij aan bod. "De wisselbeker van 50 jaar geleden werd daarbij onverwachts uit het stof gehaald. Deze beker heeft een plaats binnen het huidige clubgebouw".

Verschillende activiteiten

Tijdens verschillende activiteiten geeftl de Slagharense vereniging aandacht aan het jubileumjaar. Zo krijgen de jeugd toss avonden nieuw elan met onder andere nieuwe begeleider Bart van Dijk. "Wekelijks zullen jeugdleden de weg naar de vereniging kunnen vinden, zo laagdrempelig mogelijk". Daarnaast worden zowel de jeugd al senioren toss avonden op verschillende momenten in het jaar gethematiseerd zoals een Carnaval Toss, Pannenkoeken Toss en een Bitterballen Toss. Deze activiteiten vinden plaats naast de reguliere activiteiten zoals de competitie, clubkampioenschappen en het open toernooi. Een grote jubileumdag vind plaats op zaterdag 29 juni, op deze dag vind er voor de leden van de vereniging een HIT training plaats. Ttennistrainer Sven Boers licht tijdens de vergadering toe. Het gaat daarbij allemaal om conditie en uithoudingsvermogen, een tennisracket komt daarbij niet aan te pas". Op deze dag vind er tevens voor leden en genodigden een receptie plaats, daarnaastis er in de avond voor de leden en aanhang een feestavond. In het nieuwe jaar wil de vereniging samen met tennistrainer Sven Boers ook samenwerken met scholen in de omgeving door opnieuw schooltennis aan te bieden.

Maak kennis met tennis

De vereniging vind dat de (tennis)sport laagdrempelig dient te zijn, voor zowel jeugd als senioren. Maar ook dat de eigen leden gewaardeerd en behouden dienen te worden. Om nieuwe leden enthousiast te maken voor de tennissport in Slagharen gaat de Slagharense vereniging in dit speciale jaar een gratis jaarlidmaatschap aanbieden voor alle jeugd tot en met 19 jaar in Slagharen en omgeving. In het kader van 50 jaar tennisvereniging Slagharen krijgen nieuwe seniorenleden 50 procent korting op het lidmaatschap. Worden ze lid gemaakt door bestaande leden, dan krijgen deze bestaande leden ook nog eens maximaal 50 procent korting. Veel bijzondere kortingen. Op zaterdag 30 maart zal de vereniging een open tennismiddag houden voor potentiele leden om kennis te maken met tennis van 12.00 tot 16.00 uur.

Club van 50

Nieuw binnen de vereniging is de presentatie van de club van 50, men memoreert binnen de club van 50 naar het 50-jarig bestaan van de verening. Bestuurslid Ashley-Aimee Belt ligt toe: "We hopen door de opzet van de club van 50 gezamenlijk met clubleden; dit kunnen bedrijven of particulieren zijn, gezamenlijk nieuwe investeringen te kunnen realiseren welke gedragen worden vanuit de clubleden". Tijdens de jubileumavond stroomden gelijk al eerste aanmeldingen voor de club van 50 binnen waar mevrouw Belt enthousiast op reageert.

Samenwerking Prins Sport

Tijdens de vergadering is Prins Sport gepresenteerd als nieuwe sponsor voor het Slagharen Open toernooi. Het Open Toernooi welke jaarlijks in september plaatsvind. Sponsoring met Prins Sport kan meer gezien worden al brede samenwerking. Samen met Prins Sport is de Slagharense vereniging namelijk gestart met de opzet van een clubkleding lijn welke enthousiast werd ontvangen tijdens de vergadering. Ook zal er op woensdag 3 april een speciale Prins Test & Toss-Avond worden gehouden, tijdens deze avond zal Prins Sport aanwezig zijn in het clubhuis van de vereniging en adviezen geven ten aanzien van rackets, bespanningen, grip en nog veel meer. Aanwezige leden kunnen rackets gaan testen. Alle aanwezigen zullen ook nog een verassing krijgen deze avond.

De Hult Glasbewassing Clubkampioenschappen

Naast een intensieve samenwerking met Prins Sport gaat de Slagharense tennisvereniging meerdere samenwerkingsverbanden aan. Daarbij is Erik Hultink; eigenaar van De Hult Glasbewassing uit Hardenberg bereid gevonden om zijn naam te koppelen aan de Slagharense clubkampioenschappen welke in maart gaat plaatsvinden. De vereniging is verheugd dat steeds meer bedrijven het Slagharense tennis een warm hart toe dragen. Het tekenen van het sponsorcontract gaat op een later tijdstip gebeuren.