Ommen

Tennis Club Ommen neemt AED in gebruik

Door de redactie

Voorzitter Bert Vroon van de F.E. Baron Mulertstichting heeft onlangs een AED overhandigd aan de voorzitter van Tennis Club Ommen, Richard Smit en aan Geert Leenders van de werkgroep AED.

In het najaar van 2018 hebben de leden van TCO erop aangedrongen om over te gaan tot de aanschaf van deze AED. Uit een onderzoek blijkt dat het risico (met name hartfalen) bij tennisverenigingen hoger is dan bij andere sporten, doordat de gemiddelde leeftijd hoger is. Naast de zorg voor haar eigen leden, heeft de vereniging ook een 'zorgplicht' voor haar gasten tijdens competitie, toernooien et cetera. Ook landelijk wordt op dit moment veel aandacht gevraagd voor de risico's van hartfalen, de consequenties hiervan en de inzet en het gebruik van een AED.

De aanschaf van deze AED is dan ook een maatschappelijk verantwoorde investering en is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van 1.250 euro van de F.E. Baron Mulertstichting. (Op de foto van links naar rechts: Richard Smit, Bert Vroon, Geert Leenders).