Hardenberg

Tegenstanders laten stem horen

Door de redactie

Het haalbaarheidsonderzoek naar de vestiging van een nieuw sportpark aan de Kotermeerstal is deze maand gestart en zal naar verwachting in april gereed zijn. Omwonenden van het natuurgebied, met Patrick Eisberg als één van de voortrekkers, volgt de ontwikkelingen met argusogen.

 

De man kwam naar eigen zeggen negen jaar geleden met zijn gezin naar Dedemsvaart voor met name de rust en de natuur. Rust, die nu verstoord dreigt te worden door de komst van een sportpark.

 

In gesprek met gemeente

Eisberg is tegen de komst van een sportpark op deze plek en met hem tientallen andere omwonenden, die op 1 februari voor het eerst hierover in gesprek gaan met wethouder Martijn Breukelman. "Het is fijn dat wij nu ook officieel ons zegje mogen doen. Tot nog toe hebben wij alle ontwikkelingen uit de media moeten vernemen en dat voelt niet goed," vindt Eisberg, die met een aantal buurtbewoners protest voert tegen de komst van een sportpark aan de Kotermeerstal.

 

Bezwaren

De tegenstanders vrezen overlast van verkeer, maar bijvoorbeeld ook geluids- en lichtoverlast. Ook menen zij dat het natuurlandschap en het gebied rondom de Kotermeer ernstig wordt aangetast als er een sportpark zou komen. Verder wijzen de tegenstanders onder meer op het feit dat de geplande horeca bij het sportpark wel eens zou kunnen zorgen voor concurrentie van de bestaande horeca, waardoor mogelijk meer leegstand in het centrum van het dorp zou kunnen ontstaan en de gezelligheid in het centrum zou kunnen verdwijnen. De tegenstanders menen dat het gebied al behoorlijk belast is met windmolens, hoogspanningsmasten en de woonwijk Parcours. "Ook dat is ten koste gegaan van het natuurgebied," stelt de actiegroep. Zij vindt het jammer dat men zelf het initiatief heeft moeten nemen om met de gemeente, als een van de belangrijkste partijen in dezen, in contact te kunnen komen, maar is tegelijk blij dat dit nu binnenkort wel tot stand komt. Bij die gelegenheid zullen de bezwaren aan de orde komen, maar ook alternatieve locaties, die volgens de actiegroep beter geschikt zijn voor een sportpark, zoals de locatie naast/achter het Vechtdalcollege of het gebied rondom boomkwekerij Dedemsvaart nabij Bransveen.