Ommen

TCO bestaat zestig jaar

Door de redactie

Op 14 juni bestaat de Tennis Club Ommen (TCO) zestig jaar. Het hele jaar zal in het teken staan van het jubileum, te beginnen met de nieuwjaarsreceptie op 6 januari, 19.30 uur, in clubhuis Baan 7. Daarna volgen nog veel activiteiten, waaronder een stamppotavond voor alle vrijwilligers, meerdere toernooien, demonstratiewedstrijden rolstoeltennis en beachtennis.

Op 14 juni 1957 werd officieel de Tennis Club Ommen opgericht met 25 leden, maar geleidelijk aan liep dit op tot circa honderd leden. De vereniging beschikte slechts over één baan, die van hotel Paping werd gehuurd. In 1975/1976 werd een nieuwe tennisaccommodatie op het sportpark Rotbrink in gebruik genomen. Het tennispark bestond uit vier gravelbanen, een fraai paviljoen met was- en kleedgelegenheid, en een oefenkooi. Een prachtige accommodatie op een mooie plek tegen het Ommerbos aan.

Er ontstond veel animo om te tennissen en het ledental verviervoudigde in enkele jaren. In 1979 werden nog eens vijf nieuwe gravelbanen in gebruik genomen. De laatste ingrijpende verbetering is de uitbreiding van de verlichting geweest, zodat men tot in de donkerste uurtjes kon tennissen. In het begin van de 21e eeuw gaf de gemeente Ommen aan dat zij sportpark Rotbrink nodig had voor de aanleg van een bedrijvenpark. Alle sportverenigingen werden verplaatst naar sportcomplex Westbroek. In november 2008 is het nieuwe tennispark in gebruik genomen met all weatherbanen, zodat het hele jaar getennist kan worden.

Verder groeien

"Op dit moment zit het ledental op 220 en willen we weer verder groeien. Daarvoor vonden er het afgelopen jaar allerlei activiteiten plaats, met name gericht op beginners en op de jeugd, is er een tennisschool actief en worden scholen uit Ommen hierbij betrokken. Daarnaast willen we het individuele karakter van de tennissport omturnen naar een sociaal gebeuren. Gezond bewegen en met elkaar kunnen genieten, jong en oud, competitief en recreatief", aldus Bram Hoving van TCO. Iedereen is van harte welkom om eens te komen kijken of een balletje mee te slaan in dit jubileumjaar. Voor meer informatie over TCO, zie www.tennisclubommen.nl.