Hardenberg

Taizéviering in Ontmoetingskerk

Door de redactie

Op zondag 1 maart, om 19.00 uur, wordt er in de Ontmoetingskerk in Vriezenveen een viering in de sfeer van Taizé gehouden. Het thema voor deze viering is: Thuiskomen ¿ Thuisblijven (bij Lucas 15, 11-32)

Dit verhaal, dat Jezus vertelt, heeft alles te maken met thuiskomen, maar ook met ontheemd worden, eenzaamheid, niet geliefd voelen, wel geliefd voelen, jaloezie en egoïsme, maar ook met grenzeloze en onbaatzuchtige liefde. Jezus laat in dit verhaal zijn godsbeeld zien. God is als een vader in dit verhaal. Vanuit de Bijbel kennen we Gods diepe verlangen zich te ontfermen over de mens. Je voelt wat gevende liefde is. Dat herkennen we, zo heeft Jezus ook zelf geleefd.

In de viering staan gebed, meditatie en muziek centraal. Het is een viering van bezinning en inspiratie. Er worden veel korte Taizéliederen gezongen en gebeden uitgesproken. De rust die van deze vieringen uit gaat, komt mede door de liederen die er gezongen worden, maar ook door een moment van stilte in de viering.

Dineke de Lange en Arie Willigenburg verzorgen de lezingen. Voor de muzikale begeleiding zorgen Bas Borsje (fluit), Elise Klinkien (fluit), Rianne Hoff (klarinet) en Gonny Nijmeijer (vleugel). Na de viering is er alle gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie, thee of een glas fris elkaar te ontmoeten. Iedereen is van harte welkom.