Hardenberg

Taalfestival uit de startblokken

Door de redactie

Voor zaterdag 2 november staat het TaalFestival Hardenberg gepland, volgens de organisatoren een festijn met taal als centraal thema. De locatie is het LOC+ waar op die dag de Bibliotheek Hardenberg open huis houdt ter gelegenheid van de start van de campagne 'Nederland leest'. Van beide kanten benadrukken de organisatoren het positieve effect van deze dubbelslag. Er wordt hard gewerkt aan beider programma's, die elkaar zullen versterken.

Het TaalFestival Hardenberg is een initiatief van weekblad De Toren. Margret Ticheler: "Uit de reacties op het verdwijnen van het Groot Hardenbergs Dictee blijkt, dat de belangstelling voor taal onder onze lezers sterk leeft. Deze boodschap is uitgewerkt in een festival met verschillende sprekers en activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van Nederlands als tweede taal, rappen, songteksten schrijven en ons dialect, het Neder-Saksisch." Er is nu een werkgroep actief waarin ook Marjolein Brunink, Hendrie Heijink en André van Stek zitten. Het festival wil een podium geven aan wie er in de gemeente Hardenberg zoal op allerlei manieren bezig zijn met taal. En met de gemeente bedoelen we de hele gemeente: Hardenberg van De Maat tot Achterin en van Kikkerhoek tot Flegge. Wie meent de verscheidenheid van het programma voor het festival te kunnen vergroten, kan altijd contact opnemen met De Toren.

Gezocht: Dichter*es van het festival

Bij Hardenberg en poëzie is de naam die meteen opduikt die van Clara Feyoena van Raesfeldt-Van Sytzama. Een andere dichtersnaam die aan Hardenberg is verbonden, is die van Guillaume van der Graft. Hij heeft als hulppredikant Willem Barnard hier ter stede de nodige voetstappen liggen. Verder heeft rond 1970 Jacques Hamelink twee jaar in Dedemsvaart gewoond. En bij Dedemsvaart en poëzie moet zeker ook de markante dichter en vooral voordrachtskunstenaar Peter Ruijf genoemd worden. Het zou mooi zijn als het festival kon bijdragen aan de uitbreiding van dit rijtje. Het idee is de aanstelling van een festivaldichter*es. Deze zou dan benoemd worden voor een jaar met als taak het in dichtvorm boekstaven van alles wat in de loop van dat jaar in de gemeente Hardenberg tot inspiratie leidt. De gedichten worden gepubliceerd in De Toren en uiteindelijk gebundeld tot een poëtisch jaaroverzicht waar Boekhandel en uitgeverij Heijink voor tekent.

Aanmelding

Belangstellenden worden uitgenodigd mee te doen aan de verkiezing van de Dichter*es van TaalFestival Hardenberg. Dat kan nu al door werk in te sturen. Deze oproep wordt in de komende weken in De Toren herhaald. Inzenden kan tot 2 oktober. Het ligt in de bedoeling een selectie uit de inzendingen te publiceren in De Toren van 9 oktober. Onze lezers worden dan uitgenodigd hun stem uit te brengen voor de publieksprijs. Daarnaast buigt een vakjury zich over de inzendingen en het is deze jury die de uiteindelijke keuze maakt. Op 2 november volgt de bekendmaking van de winnaar van de publieksprijs en de aanstelling van de Dichter*es van TaalFestival Hardenberg 2019/2020.