Hardenberg

Supermarkt mag niet uitbreiden

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg heeft besloten om niet in te stemmen met het uitbreiden van de supermarkt Plus Alfring aan het Dr. J.H.C. Bastingplein in Bergentheim.

De supermarkt in Bergentheim kampt met een ruimteprobleem in het magazijn. Hierdoor zijn ze genoodzaakt om regelmatig containers met bijvoorbeeld lege kratten buiten te zetten. Hiervoor wordt het trottoir aan de zijde van de Stationsstraat gebruikt. Voetgangers (onder andere schoolgaande kinderen) worden hierdoor gedwongen om over de straat te lopen of om op een onoverzichtelijk punt over te steken. Daarom wil de supermarkt extra magazijnruimte realiseren. De eigenaar van de supermarkt heeft zijn plannen besproken met omwonenden. Daarbij heeft hij toezeggingen gedaan over het aanplanten van groen. Ook hebben de omwonenden tijdens dit overleg laten weten zij niet blij zijn met de gewenste uitbreiding. Het college heeft begrip voor het feit dat de supermarkt wil uitbreiden. Alleen de locatie is een discussie. Omwonenden vinden de locatie die is gelegen tussen hun percelen niet geschikt. Ook is vanuit ruimtelijk oogpunt de beoogde bouwlocatie niet de meest geschikte locatie voor de uitbreiding van de supermarkt. De locatie ligt ingeklemd tussen tuinen die behoren bij omliggende woningen en is zelf ook onderdeel van een tuin bij een woning. Het gebouw zal dominant aanwezig zijn tussen de tuinen en vooral bij de woning aan de Burgemeester Oprellaan 2 voor nadelen zorgen.