Hardenberg

Subsidie voor scholen

Door de redactie

Het college van B en W heeft besloten om subsidie te verlenen voor de renovatie van basisscholen gbs Casper Diemer te Bergentheim en gbs De Regenboog te Mariënberg.

De hoogte van de subsidie voor de renovatie is maximaal 297.000 euro voor gbs Casper Diemer en 330.000 euro voor gbs De Regenboog. De renovaties zijn zowel gericht op het verhogen van de functionele kwaliteit als op technische en energetische verbeteringen. Ook worden er leerplein gerealiseerd zodat het mogelijk naast het klassikale onderwijs ook andere vormen van onderwijs in he lesprogramma op te nemen. Ook schakelen de scholen onder andere op Ledverlichting, een energiebesparend verwarmingssysteem en (deels) CO2-gestuurde ventilatie. De gemeente verstrekt subsidie voor de renovaties. De betreffende schoolbesturen dragen in gelijke mate bij.