Ommen

Subsidie voor schaapskudde Lemelerberg

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Ommen heeft besloten om de jaarlijkse bijdrage aan de schaapskude Lemerlberg voort te zetten. Het ging in het jaar 2018 om 1.950,72 euro. En dit is zoals het nu lijkt ook het bedrag voor het jaar 2019.

Landschap Overijssel heeft besloten om te stoppen met het houden van een eigen schaapskudde op de Lemelerberg. De kudde is niet groot genoeg, waardoor het begrazen niet het gewenste resultaat haalt. De kudde moet de komende jaren groeien met honderden schapen tot ongeveer 750 schapen. Dit kan het Landschap Overijssel er niet meer bij doen. Daarom wordt gezocht naar een inhuur-herder die de schaapskudde van Landschap Overijssel kan overnemen en uitbreiden naar 750 Veluwse heideschapen. Landschap Overijssel heeft jaarlijks een subsidie ontvangen van de gemeente Ommen voor de instandhouding van de schaapskudde Lemelerberg. Door de voortzetting van de subsidie kan het onderhoud van de schaapskooi en het beheer van de kudde gefinancierd worden.